Zarząd Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zaprasza wszystkich członków do udziału w Walnym Zebraniu Członków. 

Czytaj więcej...

Bolków1

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zaprasza do udziału w kolejnym seminarium realizowanym w ramach projektu „Bariery rozwojowe i ukryte potencjały lokalnych instytucji kultury. Rekomendacje zmian systemowych”.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zaprasza do udziału w seminarium realizowanym w ramach projektu „Bariery rozwojowe i ukryte potencjały lokalnych instytucji kultury. Rekomendacje zmian systemowych”.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkanie poświęcone przygotowaniom do realizacji projektu „Bariery rozwojowe i ukryte potencjały lokalnych instytucji kultury. Rekomendacje zmian systemowych".

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury zaprasza do udziału w konferencji pt. „Zarządzać kulturą - efektywnie czy demokratycznie?”.

Czytaj więcej...

Na podstawie § 16 Statutu Stowarzyszenia Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się w dniu 30 marca 2015 o godz. 11.00 w Legnickim Centrum Kultury, ul. Chojnowska 2, Legnica.

Czytaj więcej...

Powyborcze zmiany w samorządach przekładają się na zmiany personalne na stanowiskach dyrektorów instytucji kultury. W ostatnim czasie tylko na Dolnym Śląsku odwołano z różnych przyczyn dyrektorów kilku instytucji kultury i powołano w ich miejsce nowe osoby. W części przypadków organizatorzy zwracali się do naszego stowarzyszenia o wydanie opinii w sprawie tych decyzji. Czy organizatorzy muszą o nie występować? Czym może skutkować brak zasięgnięcia opinii?

Czytaj więcej...

Portal Wynagrodzenia.pl we współpracy ze Stowarzyszeniem Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury uruchomił Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń Pracowników Instytucji Kultury.
Narodowe Centrum Kultury zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Jak napisać wniosek do programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2015?”

Czytaj więcej...

Dyrektorzy wrocławskich i dolnośląskich instytucji kultury, których dotyczą przepisy wymuszające zmianę powołań na czas nieokreślony na kontrakty, zostaną powołani ponownie bez konkursów.

Czytaj więcej...